Turist og land,
hand i hand

«And this is where we hang the reindeer to dry». Turistene fulgte nøye med, mens Ándde forklarte i detalj om hvordan de foredlet reinkjøttet etter slakting. Neste del av programmet var å prøve seg på å lage viltgryte.
Bilde: Red Hat Factory / Unsplash
Han husker hvordan det var før, da turistene hadde dårlig tid. Store busser som kom kjørende og stoppet langs med veien, turister veltende ut med kameraene sine for å kjapt knipse noen bilder av fjellene før de hastet videre.
Bilde: Nikolai Sabel
Det var mye som var forskjellig før, tenkte Ándde. For nå investerte jo turistene faktisk kvalitetstid her. Det ble jo bedre opplevelser for alle.
Bilde: Nikolai Sabel

Visjon 3

Om turist og land, hand i hand

Et reiseliv i pakt med menneskene og naturen som bor der.

Etter å ha sett hvordan turismen har vokst ut av proporsjoner, bestemte Storfjordingene seg for å endre hvordan de tok imot tilreisende. Det var et felles ønske å få bukt med gjennomfarende masseturisme, uten tid til å bli kjent med eller å investere i lokalsamfunnet.

Besøkende ble i stedet tilbudt å interagere med det lokale livet og befolkningen. Tilbudet var variert og bød på både lokale smaker og opplevelser, men også litt mer eksotiske overnattingstilbud. De som ønsket kunne være med å se arbeidet bak å leve i slike omgivelser - oppleve reindrift, hvordan det er å dyrke så langt nord, fiske og ta vare på naturen. For innbyggerne i Storfjord har dette gitt flere sesongbaserte arbeidsplasser og flere ben å stå på. Noen har gjenopptatt gårdsdrift, andre har satt kokkedrømmen ut i livet. Ikke bare har man blitt bedre kjent med turistene som kommer til Storfjord, man har også fått et mer variert tilbud til de som bor her - og flere har kunnet få vist hva de faktisk kan!

Storfjord greide å snu en negativ trend og ble et eksempel på hvordan turisme og lokalt liv og kultur kan sameksistere. "Storfjordmodellen for bærekraftig reiseliv" ble gjort tilgjengelig for andre kommuner som ønsket å lære mer av hvordan Storfjord har gjort det.

Som et resultat kommer færre antall turister til Storfjord enn før, men de blir lengre og investerer mer i lokale tilbud og tjenester. Innblikket i livet som Storfjording har også gjort at noen har valgt å flytte hit.

Bilde: Nathan Dumlao / Unsplash
Bilde: Nikolai Sabel

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Turisme som belaster naturen
 • Gjennomfartsturisme som etterlater lav verdi
 • Ønske om flere arbeidsplasser

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Ta vare på naturen
 • Urørt natur og stillhet som reiselivets konkurransefortrinn
 • Samarbeid på tvers av kulturer og landegrenser

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Visit Lyngen
 • Reiselivsaktørene
 • Reindrifta og jordbruket

Utdrag fra innbyggerne

Turist og land, hand i hand

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Like a Storfjording

Turisttilbud som bygger på livet og aktivitetene som allerede skjer i Strofjord. Opplev hvordan det er å bo i et lite samfunn mellom fjord og fjell og hvordan det er drive fiske og jordbruk nord for polarsirkelen. Kanskje det også frister til å bo her permanent?

Den sakte ferien

Trenger du en pause i hverdagen? Koble litt av? Storfjord er en kommune med god tid, der det "sakte" livet er i førersetet. Lei en rorbu nede ved sjøen og ta et isbad, eller tilbring natten i en kuppel med utsikt mot nordlyset.

Turist uten fotavtrykk

Leave-no-trace er et sett prinsipper, ikke ulikt fjellvettreglene, i hvordan besøkende å ferdes i naturen og omgivelser på en hensynsfull måte. Storfjord med sin tilgjengelighet til naturopplevelser kan tilby dette nærmest som et kurs.

Turist og land, hand i hand

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner i regionen
 • Fortsette satsning på Visit Lyngen
 • Tett samarbeid med reiselivet

Innbyggere

 • Engasjere seg i møtet med tilreisende
 • Ytre eventuell kritikk til reiselivsaktører på en konstruktiv måte i håp om at man kan finne felles løsninger på utfordringene
 • Støtte lokalt reiseliv gjennom å ta det i bruk utenfor høysesongene

Næringsliv

 • Videreutvikle samarbeidet med reiseliv i egen og andre kommuner i regionen
 • Se etter andre måter å tilrettelegge for turisme
 • Arrangere jevnlige samlinger mellom aktører innen reiseliv for å avdekke mulighetsrom og utfordringer og løse dette i fellesskap
 • Undersøke hvordan lokalt reiseliv kan samarbeide, dele kunnskap og komplementere hverandre for å skape et sterkere reiselivstilbud i området med mer lokal verdiskaping
 • Være tydelig på behov og ønsker for å forsterke tilbudet, så andre kan komme med løsninger
 • Lytte til utfordringer lokalbefolkninga ytrer knyttet til turisme og prøve å løse disse
 • Prøve ut tiltak for å spre turismen utover året og minke trykket i høysesongene og tiltrekke seg bedre betalende nisjeturister, f.eks. gjennom nye reiselivsprodukter og tilpasset markedsføring

Frivillighet

 • Informere reiselivet om eventuelle aktiviteter som kan passe tilreisende
 • Fortsett tilrettelegging og skåning av mye brukte turløyper
 • Undersøke hvordan turister og reiseliv kan være et positivt bidrag i lokalsamfunnet, f.eks gjennom samarbeid med historielag, “dugnads-opplevelser” eller fjord-rydding

Tursit og land, hand i hand

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

I dag skaper turistnæringen store miljøutfordringer, både fra selve reisen og fra slitasje på naturen. Skalerer man ned, men får turistene til å være lengre, kan man vise dem Storfjord fra flere sider, ved å variere bruken av naturen, og dermed lette på trykket fra masseturismen. Det er også mulig å tenke en turisme hvor besøkende er med å forsterke artsmangfold og naturvern. Naturbasert turisme kan bidra til å bevare og forvalte naturområder ved å kombinere ansvarlig naturbruk og lokal verdiskaping.

Samfunn

Turisme har potensiale til å bidra til kulturutveksling og solidaritet om det legger til rette for genuine møter mellom lokalsamfunnet og besøkende. Ved å skape tilbud basert på innbyggernes premisser kan man bygge et tjenestetilbud for turisme som både skaper møteplasser mellom besøkende og de som bor der, samtidig som at man opprettholder tilbud som de lokale kan benytte seg av.

Økonomi

Turisme kan legge igjen mye penger i kommunen, som vil gi positive ringvirkninger på det lokale næringslivet. Det finnes grobunn for nye arbeidsplasser i fortsatt satsning på reiseliv i kommunen. Det er viktig å balansere en utvikling av turisme med kostnadene dette har for lokal natur og liv. Covid-19 pandemien har også vist sårbarheten for samfunn som baserer økonomien sin på at tilbud og etterspørsel skal komme gjennom tilreisende. En god utvikling av reiselivet er basert på et tjenestetilbud både for lokale og tilreisende.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene