Historiske Storfjord

Mikael pakket ut pensler, maling og lerret i det nyetablerte atelieret på Oteren. Her skulle han fordype seg i Storfjords historie på kunstneropphold over vinteren.
Bilde: Jenny Sabel
Sammen med innbyggere og historielaget fikk Mikael se og høre om tre stammers møte, krigen og religiøse vekkelser, men også om hverdagen i Storfjord i dag.
Bilde: Nathan Lindahl / Unsplash
I løpet av oppholdet fikk folk i Storfjord se hvordan historiene deres ble omarbeidet og gjenfortalt på nye måter gjennom kunsten til Mikael.
Bilde: Nikolai Sabel

Visjon 8

Om historiske Storfjord

Forsterke stedets identitet gjennom å samkjøre lokalt historiearbeid.

For å begrave stridsøksa, bygge en felles sterk identitet i Storfjord både innad og utad, løftet man frem bindemiddelet mellom fortidens, nåtidens og fremtidens Storfjordinger; kulturhistorien.

Med utgangspunkt i den rike historien i Storfjord: internasjonal handel, tre stammers møte, krig, vekkelse og mer; gikk man inn for å samle alle disse elementene til en felles rød tråd.

Dette førte til at alle som satt på en liten bit Storfjord-historie i hodet, fotoboka eller permen fikk komme sammen for å trekke tråder mellom hendelser, steder, personer, kulturer og idéer.

I dag er historien om Storfjord sterkt og synlig i kommunen til glede for både innbyggere, tilflyttere og turister. Den er tilgjengelig både i form av utstillinger, turer og fysiske omgivelser, men også opplevbar digitalt og på papir.

Bilde: Ørjan Laxaa
Bilde: Mark Konig

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Mangler sterk identitet utad
 • Bygdedyret

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke

 • Rik og lang historie
 • Stolthet av å komme fra Storfjord

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Nord-Troms historielag
 • Den eldre befolkningen i Storfjord
 • Kulturavdelinga i kommunen
 • Samarbeid med Nord-Troms Museum

Utdrag fra innbyggerne

Historiske Storfjord:

Denne visjonen kan inneholde slike konsept:

Folkefortellinga

Et prosjekt hvor alle kan komme sammen om å skape et felles arkiv av historiske Storfjord. Historien er ikke bare det som ligger i bakken og står i bøkene, men også det som lever i hodene på folk og som skjer i Storfjord her og nå.

Folkemuseum

Arena for å forvalte og koordinere historiearbeid sammen med lokalbefolkningen. Det betyr både å samle inn og knytte sammen materiale på tvers av ulike miljøer, men også å gjøre det levende gjennom festivaler og utstillinger.

Kulturdesentralisering

Kunstnerprogram som tiltrekker seg lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere i korte og lengre opphold til å bidra i å bearbeide historiearbeidet.

Historiske Storfjord

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Invitere inn og tilrettelegge for at innbyggere kan delta i arbeidet med det historiske og flerkulturelle arbeidet
 • Videreutvikle samarbeidet med Nord-Troms museum
 • Styrke og videreutvikle kulturskolens rolle i bevaring, forvaltning og formidling av lokalhistorisk kultur
 • Utrede enkle, men nye finansierings- og gjennomføringsmodeller for et kunstnerprogram, f.eks i samarbeid med kulturskolen, næringsliv og frivillighet

Innbyggere

 • Lytte til og dokumentere de eldres historier om Storfjord
 • Skrive ned og/eller dokumentere sin egen historie i Storfjord
 • Snakke opp og ta i bruk den unike flerkulturelle historien til Storfjord

Næringsliv

 • Bevare og forvalte Storfjords historie gjennom passende og forsvarlig bruk i lokale bedrifters identitet
 • Delta i utredningen av finansieringsmodeller for et kunstnerprogram til gode for samfunn og næringsliv
 • Ta i bruk reiselivet som motor for kultur- og historieformidler som også kan mate tilbake til bevaringsarbeidet.

Frivillighet

 • Styrke Nord-Troms historielag med deltakelse fra Storfjord
 • Styrke markedsdagene med kulturprogram basert på lokalhistorie
 • Styrke arbeidedet for trandisjonelt håndverk og annen kulturell aktivitet

Fjordfolket

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Mange av de klima- og miljøvennlige løsningene vi trenger i fremtiden ligger bak oss i historien, f.eks bygggrynsdyrking i regionen. Ved å bevare og forvalte den lokale historien bidrar vi til at gammel og stedsbasert kunnskap og kompetanse ikke går tapt, men kan være en del av løsninga på dagens og fremtidens utfordringer.

Samfunn

Lokal kulturhistorie er med på å lime mennesker sammen i et samfunn. Å kjenne de historiske linjene er med på å skape en følelse av lokal tilhørighet, identitet og stolthet. Å styrke arbeidet med den flerkulturelle historien, om fortiden og i dag, vil kunne styrke forsoningsarbeidet og samarbeidet mellom ulike kulturer.

Økonomi

Unik lokal historie og kultur kan være et konkurransefortrinn for lokale bedrifter som reiseliv, kunst og kultur. Det gir også næringslivet en lokal forankring som kan motstå globalisering av arbeidsplassene. Å tiltrekke seg kunstnere som ønsker å bo og arbeide i Storfjord kan fungere som en nyskapende kraft i dette arbeidet, virke positivt på lokal økonomi og styrke lokale arbeidsplasser.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene