Folket med den fleksible arbeidsdagen

Bodil gikk med en drøm om å starte eget bakeri, og med støtte fra det nye smågründer-programmet fikk hun endelig muligheten til å sette drømmen ut i live.
Bilde: Henry & Co. / Unsplash
I en gammel fjøs som nå var flerbrukslokale, fikk Bodil prøve ut idéen sin. Først en dag eller to i uka, mens hun beholdt den gamle jobben.
Bilde: Glenn Sæstad
I dag er bakeriet også en kafe og møteplass for bygda. Mellom boller og brød finner man barselgrupper, spillgrupper og unge lokale talenter som holder konserter.
Bilde: Nikolai Sabel

Visjon 6

Om folket med den fleksible arbeidsdagen

Mulighetsrommet i å tenke mindre, lokale arbeidsplasser.

Etter flere år med jaget etter å skape arbeidsplasser, tok Storfjord et blikk innover og tilbake mot røttene: i stedet for å hige etter å være et yndet mål for storindustri med mange arbeidsplasser, hvordan kunne arbeidsplassene skapes innenfra?

I mange år livnærte folk her seg som fiskarbonde - fiske om vinteren, jordbruk om sommeren. Hvordan så den moderne fiskarbonden ut?

Løsningen ble gründerordninger for de som ønsket å skape "et ekstra ben å stå på", sette små planer ut i livet, skape deltidsjobber eller sesongbaserte arbeidsplasser. Det viste seg at mange i kommunen bar på en liten businessidé i magen. Noen ble store nok til å ansette flere, andre skapte andre ringvirkninger og mulighetsrom for flere småbedrifter. Alt som skulle til viste seg å være en kommune og lokalsamfunn som sa vi har troen på ideen din. Dette har også trukket nye folk til bygdesamfunnet, for å sette sine ideer ut i liv.

I dag er pop-up kaféer, butikker, markeder og sesongbaserte restauranter et vanlig syn. Folk jobber hjemmefra, i flerbrukslokaler eller renoverte bygg som gamle låver eller naust.

«Tilbudene over hva jeg kan gjøre nå er mer variert enn noen gang. Smågründer-programmet er det beste som har skjedd siden plogen kom til Storfjord», sa en av de lokale vi snakket med utenfor Broen Pub.

Bilde: Marthe Thu
Bilde: Bianca Ackermann / Unsplash

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Ønske om flere arbeidsplasser
 • Fraflytting

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Lokal driftighet og gjennomføringsvilje
 • Historien om fiskarbonden

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Andre deltidsstillinger som kan støtte gründere i tidligfase

Utdrag fra innbyggerne

Folket med den fleksible arbeidsdagen

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Smågründer-program

Kommunen eller lokalbefolkning går inn og støtter små både kommersielle og veldedige idéer. Støtten er ikke hovedsakelig gjennom økonomisk støtte, men gjennom mentorprogram, kompetanse og tilgjengelige fasiliteter.

Hjemmekontor-fellesskapet

En fysisk og digital, sosial arena for folk som har hjemmekontor eller er selvstendige næringsdrivende. Selv om man jobber selvstendig har man et fellesskap og profesjonelt nettverk å gå til for prat og råd.

Piloten

Et flerbrukslokale hvor spirende kokker, bakere eller butikkeiere kan teste konseptet sitt i et pop-up-format. Leia er mikroskopisk og fasilitene er på plass.

Folket med den fleksible arbeidsdagen

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Kartlegge ledige lokaler som kan tilgjengeliggjøres for gjestekontor av næringsliv og innbyggere
 • Kartlegge offentlige fasiliteter, som kjøkken, som kan lånes ut til bedrifter i oppstartsfasen
 • Stimulere til å opprette næringslokaler som kan benyttes til ulike formål over tid
 • Styrke næringsutviklings-programmet med kompetansestillinger som er tilgjengelige for det lokale næringslivet
 • Styrke næringsutviklings-programmet med utviklingsfora hvor lokalt næringsliv kan møtes, dele kunnskap og styrke hverandre

Innbyggere

 • Synliggjøre hva man selv ønsker eller savner, så næringsliv, frivillighet og kommune kan imøtekomme disse ønskene.
 • Støtte og benytte seg av nye og gamle lokale bedrifter

Næringsliv

 • Styrke det lokale nettverksarbeidet fysisk og digitalt
 • Utarbeide driftsmodeller hvor flere bedrifter kan benytte samme lokaler og utstyr
 • Etablere næringslokaler for småbedrifter i oppstart- og utprøvingsfasen
 • Utarbeide nye drift- og forretningsmodeller sammen med frivillighet til gjensidig gode som gir mer stabilt eierskap, f.eks. utstyrsdeling, produksjon og utvikling

Frivillighet

 • Gjøre fasiliteter og utstyr tilgjengelig for små bedrifter i oppstart- og utprøvingsfase
 • Utarbeide nye drift- og forretningsmodeller sammen med næringsliv til gjensidig gode som gir mer stabilt eierskap, f.eks. utstyrsdeling, produksjon og utvikling

Folket med den fleksible arbeidsdagen

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Gjennom å legge til rette for at ny næring kan oppstå innenfor eksisterende rammer, slipper man å bygge ned natur. Å forsterke tjenestetilbudene i bygdesentrum kan også bidra til at Storfjordinger slipper å reise lange avstander for små ærend.

Samfunn

Det kan være frigjørende å starte eller jobbe i en liten bedrift og være med på å bygge opp noe, likevel kan det være tungt å føle seg alene i møtet med verden. Ved å gjøre det litt enklere for folk med en forretningsidé i hodet vil man kunne senke terskelen for å prøve idéen sin ut i live. Et variert og lokalt næringsliv vil også føre til flere sosiale bånd som følger med næringsaktivitetene. Å satse på et driftig lokalsamfunn som kan sette idéer ut i live vil også kunne være bra for å stimulere til et samfunn som er tilpasningsdyktig i møte med lokale og globale utfordringer.

Økonomi

Får flere muligheten til å teste ut alternative yrkesveier vil det kunne skape grobunn for mer robuste foretak på sikt, noe som vil være positivt for den lokale økonomien. Mindre foretak og tjenestetilbud i og rundt bygdesentrumene kan være med å stimulere aktivitet i eksisterende næringer.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene