Folk i husan

Det er ikke lett å flytte til et nytt sted. Aisha hadde søkt på en stilling som lege i kommunen, og tenkte at det kunne være spennende å bytte ut et regntungt Vestland med skiløyper og nordlys.
Bilde: Anna Helgesen / Storfjord kommune
På forhånd hadde hun fått et godt bilde av hva slags liv hun kunne skape seg i nord, og da hun kom flyttende fikk hun hjelp av en ildsjel til å komme i kontakt med mennesker i bygda.
Bilde: Glenn Sæstad
En vinter ble til to, og to vintre ble til tre. Aisha ble værende i Storfjord, og en dag dukket det plutselig opp en ny nabo som selv ville prøve seg på å bo i nord.
Bilde: Jenny Sabel

Visjon 10

Om folk i husan

Et lokalsamfunn som sørger for at nye fjes kommer seg helt inn i nabostua.

I møte med en aldrende befolkning og unge fraflyttere satset Storfjord målretta på å tiltrekke seg unge voksne til å etablere seg her. Det handlet kanskje ikke om å få de som ønsket seg bort til andre omgivelser å komme tilbake, men heller finne de som så muligheter og drømmer i forholdene her.

Gjennom et tydelig "brukerfokus" i tilflytterprosessen, hvor man undersøkte behov, ønsker og utfordringer hos mulige tilflyttere, utviklet man et helhetlig tilbud. Her fokuserte man på å forenkle og avskrekke de ulike stegene, la folk prøve å bo og å hjelpe tilflytterne å finne sosiale miljøer og nettverk å bli en del av. På denne måten fant man også driftige mennesker som ønsket å videreutvikle småbrukene og etablere nye tilbud i de gamle næringsbyggene.

I dag har Storfjord fått et sunt tilskudd av driftige tilflyttere bosatt i både nær sentrumene og i dalene, som ser verdien av de eksisterende forholdene i Storfjord og som har blitt til venner og ildsjeler i lokalsamfunnet.

Bilde: Marthe Thu
Bilde: Marthe Thu

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Aldrende befolkning og behov for flere unge voksne
 • Mangel på boligtilbud til tilflyttere
 • Nedlagte småbruk
 • Behov for å få tilflyttere integrert i det sosiale fellesskapet

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Lokal identitet om bygdekultur og driftighet
 • Natur, ro og tid som positive sider

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Tilflytterprosjekt i kommunen (tilflytterpakke)
 • Boligfeltprosjekt

Utdrag fra innbyggerne

Folk i husan

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Prøveboliger

Boliger med lav leie og fleksibel bindingstid som lar de som er nysgjerrige på et liv i Storfjord eller nettopp har fått en jobb her prøvebo for en periode. Ved endt periode har man mulighet til å kjøpe seg inn i boligen man har prøvd, og på den måten frigjør midler til å bygge nye prøveboliger.

Deg + Storfjord

Tilflytterprogram som formidler hvilke muligheter som til enhver tid finnes i Storfjord: Stillingsutlysninger, natur- og fritidsopplevelser, boliger og miljø å bli kjent med og hva som gjør livet i Storfjord godt, unikt og attraktivt. På denne måten kan potensielle tilflyttere få et tydelig bilde av hva slags liv de kan skape seg i Storfjord.

Kirsten vennskapskniv

Nøkkelpersoner som kobler tilflyttere på folk og nettverk med felles interesser.

Folk i husan

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Utrede brukerbehov og problemområder under tilflytting gjennom bruk av tjenestedesign
 • Kartlegge og forvalte ledige boliger til kjøp eller langtidsleie for tilflyttere
 • Utrede muligheter for pilotprosjekt for lengre prøveboliger
 • Styrke samarbeidet med frivillighet i sosial integrering av tilflyttere
 • Engasjere lokalt næringsliv, innbyggere og frivillighet i å utarbeide en oversikt over bo- og arbeidsmuligheter i Storfjord
 • Benytte ledige offentlige stillinger aktivt til rekruttering av tilflyttere
 • Synliggjøre fordeler og muligheter ved å flytte til Storfjord, enten det er jobb, økonomisk eller sosialt.

Innbyggere

 • Invitere tilflyttere inn til seg og sette dem i kontakt med andre
 • Følge opp tilflyttere over tid og sørge for at de “klarer seg” gjennom de første vintrene

Næringsliv

 • Synliggjøre profesjonelle og sosiale goder ved å jobbe i Storfjord sammen med kommune
 • Gå sammen om å rekruttere nyutdannede og tilflyttere til fordel for et mer aktivt lokalt næringsliv
 • Bidra til at tilflyttede nyansatte også blir en del av det sosiale miljøet

Frivillighet

 • Synliggjøre seg selv som sosiale arenaer for nye tilflyttere

Folk i husan

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Å sørge for at den eksisterende bebyggelsen er bosatt, vedlikeholdt og ikke forfaller, vil kunne redusere behov for nedbygging av skog og mark, og energikrevende bygningsarbeid.

Samfunn

Å legge til rette for at folk skal kunne prøve ut livet i Storfjord og dets fordeler kan gjøre det attraktivt for folk å flytte til kommunen for en periode, om ikke permanent. Innflyttere vil kunne være et positivt tilskudd av kompetanse, ressurser og mangfold til lokalsamfunnet. Å sørge for at den eksisterende bebyggelsen er bosatt vil kunne bidra til å holde liv i dalene utenfor bygdesentrumene.

Økonomi

En stabil befolkning er nødvendig for å opprettholde både et lokalt offentlig og privat tilbud og marked.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene