DIY ungdomskultur

«Rydd opp søppelet deres! Det her vår klubb og her skal vi ha det ordentlig, ellers kan dere gå!» Synnøve og resten av det eldre klubbstyret var nøye på å lære opp de yngre i oppføre seg i varmestua til ungdommene.
Bilde: Glenn Sæstad
«Hei, du stoppa på Oteren, der jeg har hotell! Hvor mange netter blir du?» I kveld var det spillkveld og Maria hadde tatt ansvar for å organisere Monopol - Storfjord edition.
Bilde: Marthe Thu
Ved siden av satte Trym og Marie opp det lille, men kraftfulle hifi-anlegget klubben hadde kjøpt inn gjennom dugnadsarbeid. De var klubbens selvutnevne dj’er og stod for å sette stemninga i lokalet.
Bilde: Igor Starkorv / Unsplash

Visjon 2

Om DIY ungdomskultur

Do It Yourself! Legge til rette for at ungdommene kan skape sine egne tilbud.

Da Storfjord kommune satset på å jobbe med samskaping, altså at kommune, innbyggere og næringsliv utvikler og leverer tilbud sammen, ble det raskt klart at her kunne man få til mye spennende for ungdommen.

I stedet for å tenke at man måtte sikre "midler" til og kjøpe inn alt av tilbud, la man om til å legge til rette for at ungdommen kunne skape tilbudene sin selv (med god hjelp fra kommune og foreldre). Det førte til at man så nytt på hva man hadde av lokaler, mennesker og gjennomføringsvilje.

I dag er ikke ungdommen i Storfjord redde for å ta i et tak selv og å skape sitt eget tilbud. Her finnes det ungdomsklubb, DnD-kveld, revy, lan-party, og mye mer. Alt foregår ikke samtidig og hele tiden selvfølgelig, men kommunen legger til rette for at unge, gjerne med voksnes hjelp, kan få lokaler og tips til å gjennomføre det de selv ønsker at skal skje. Det viktigste er likevel at det alltid er et sted ungdom kan være sammen med andre ungdom.

Bilde: Priscilla Du Preez / Unsplash
Bilde: Glenn Sæstad

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Mangel på møtestedet og aktiviteter for ungdom
 • Begrensede midler til å "kjøpe inn" aktiviteter og stillinger

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Dugnadsånd og vilje til å få ting til
 • Gode sosiale bånd mellom ungdommene

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Skolebygg som ikke brukes etter skoletid
 • Idrettslag og foreninger
 • Ungdom som kan fikse, skru, bygge og få i gang ting

Utdrag fra innbyggerne

DIY ungdomskultur

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Klubbstyret

En gruppe ungdommer med ansvar for å lytte til hva andre ungdommer i Storfjord ønsker av aktiviteter og finne gjennomføringsmodeller sammen med kommune og frivillige lag.

Ungdommens varmestue

Et enkelt tilbud i et av kommunens lokaler, f.eks. skolen på kveldstid, som ungdommene drifter selv. Et klubbstyre av eldre ungdommer holder oppsyn med de yngre.

Forelderklubb

Ved større tilstelninger for ungdom holder en gruppe foreldre ett eget opplegg i nærheten (f.eks. kaffe og preik) for å kunne være til stede om det skjer noe.

DIY ungdomskultur

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Gjøre ledige og ubrukte lokaler tilgjengelige for aktivitet
 • Opprette deltidsstillinger for ungdom, f.eks i roller knyttet til ungdommenes eget tilbud
 • Tilrettelegge for og utvise tillit til at ungdommen kan starte og drive egne initiativ
 • Være i aktiv og uformell dialog med ungdommen for å imøtekomme behov og utfordringer

Innbyggere

 • Innbyggere med eller uten ungdom kan vurdere i hvilken kapasitet man selv kan bidra i frivilligheten, enten det er baking av en kake, sitte vakt, dugnadshjelp eller dele noe man kan.
 • Å framsnakke det positive i ungdomskultur skaper gode vekstvilkår for gode ungdomskulterer.
 • Ungdom har ytret ønske om at voksne og eldre som synes ungdommene virker mistenksomme kan komme bort og si hei for å bli bedre kjent

Næringsliv

 • Hvor det er egnet kan næringsliv tilby deltids eller småjobber til ungdom, eller dugnadsjobber til ungdomsprosjekter
 • Sponse ungdomsprosjekter med det næringslivet har å avse av materiell, produkter eller økonomi.

Frivillighet

 • Opprette lokale representant-verv for ungdommer som ønsker å bidra i det lokale ungdomstilbudet
 • Eksisterende lokallag og foreninger kan opprettholde og styrke aktivitetstilbudet
 • Styrke og øke deltakelse i organisasjoner som jobber med ungdom
 • Se hvordan lokaler og ressurser kan benyttes av andre utenfor egen åpningstid
 • Foreldre kan bidra frivillig som ansvarlige tilstedeværende på kvelder hvor ungdommen har aktivitet

DIY ungdomskultur

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Ved å ta i bruk lokaler uten aktivitet i stedet for å bygge nytt er med på å skape arealnøytralitet, som vil si at man ikke bygger ned natur. Å gi ungdom mulighet til å ta eierskap til egne lokaler er også med å holde ting ved like. Et godt tilbud av aktiviteter på fritiden kan også bidra med å avlaste bruken av motorisert fritidssyssel.

Samfunn

At ungdommen blir gitt tillit og får “vise hva de kan”, kan være med å skape en solid og sunn ungdomskultur som blir med inn i voksenlivet. At ungdom lærer å mestre og blir ansvarsbevisste er også viktig for å skape gode medborgere. Godt sosialt samhold blant ungdommer gir også god grobunn for at ungdom vil bli eller komme tilbake etter utdanning.

Økonomi

Gjennom tillit kan man utrette mye innen ungdomsarbeid uten at det trenger å koste penger. I et økonomisk bærekraftsperspektiv for ungdom er det viktig å se hvordan å opprettholde et hyppig og variert tilbud uten at det krever store investeringer. I et ringvirkningsperspektiv kan også gode oppvekstvilkår øke bolyst og nye arbeidstakere. En investering i barne og ungdomsarbeid er derfor alltid en god investering.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene