Det er ute vi trives best

Det er noe med den friske fjellufta i Storfjord som gjør en sprek. Folket liker å være ute, og bruke naturen på en god måte.
Bilde: Nikolai Sabel
I tufteparken henger noen unggutter som prøver å sette ny rekord i pull-ups, mens mosjonslaget har ei kveldsøkt i lysløypa
Bilde: Nate Johnston / Unsplash
Når mørket faller på drar guttene til en gamme i nærheten. Der tenner de bål, griller pølser og speider etter nordlyset gjennom glasstaket.
Bilde: Ihor Malytsky / Unsplash

Visjon 12

Om det er ute vi trives best

Bærekraftig bruk av natur i Storfjord.

Å være aktiv i naturen er viktig i Storfjord. Både om sommeren badet i midnattsol, og om vinteren med bølgende nordlys, er bruken av naturen med på å øke livskvaliteten til de som bor her.

For å imøtekomme nye miljøkrav og hensynet til vern av sårbar natur, begynte kommunen å kartlegge hvilke områder som hadde størst trafikk, og hvor det kunne legges til rette for mer aktivitet. For å best kunne finne ut av dette, ble det invitert inn til en åpen prosess slik at innbyggerne kunne komme med innspill til prosessen.

Resultatet av prosjektet førte til at kommunen kunne begynne å planlegge løsninger som både tok hensyn til sårbar natur i tillegg til folks ønske om å bruke den, og det ble satt av midler til utbygging av infrastruktur.

I dag er det lagt til rette for flere tur- og scooterløyper rundt omkring i kommunen, samt utlån av utstyr for de som ikke har det. Skiløypenettet er også utvidet og nær sentrene er det anlagt skileik-parker. Dette har igjen gjort naturen mer tilgjengelig for innbyggerne.

Bilde: Courtnie Tosana / Unsplash
Bilde: Nikolai Sabel

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Få sosiale arenaer og møteplasser
 • Behov for sterk identitet og fellesskap
 • Bærekraftig bruk av naturen

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Det gode samholdet i kommunen
 • Nærhet til og opplevelser i naturen
 • Fikse- og reparasjonskultur for å få ting til å vare

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Scooterløyper og turstier
 • Tilrettelagte møteplasser i naturen
 • Gjenbruke tomme lokaler til andre formål

Utdrag fra innbyggerne

Det er ute vi liker oss best

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Våre mange løyper

Flere og mer varierte tur- og skiløyper, samt muligheten til å låne utstyr hvis man ikke har. I tillegg er det et godt utbygd nettverk av gammer, bålplasser og små bakker til skilek.

Norges største treningssenter

Legge til rette for styrke-, utholdenhet- og bevegelighetstrening ute i det fri. Gjennom enkelt utstyr og smart planlegging av øvelser, kan man ha fellesøkter i det fri for unge og gamle. På vinterstid kan man ta på seg ullundertøy eller trekke inn i flerbrukshallene. Hvem er raskest på fem runder opp og ned bakken?

Det fortryllende nordlyset

Utsikten til nordlyset er viktig for folk i Storfjord, og for å ha et sted for å sammen kunne nyte dette fenomenet har det blitt bygget en rekke mindre gammer med glasstak rundt omkring i kommunen. Her kan folk møtes, tenne bål og se på himmelen sammen.

Det er ute vi liker oss best

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Videreføre arbeidet med å tilrettelegge for uteaktivitet, bl.a. skilek og gruppetrening
 • Styrke utstyrssentralen med fokus på innbyggernes behov
 • Videreutvikle arbeidet med tuftepark i bygdesentrumene

Innbyggere

 • Invitere venner og venninner på treningsøkter i skog og mark
 • Benytte seg av tilrettelagte turløyper
 • Ivareta naturen man ferdes i gjennom varsom bruk og plukke med seg eget og andres søppel

Næringsliv

 • Legge tilrette for fysiske aktiviteter for ansatte

Frivillighet

 • Utforske mulighet organiserte utevarianter av idretter og aktiviteter ute, f.eks. step, styrketrening, crossfit, selvforsvar, etc
 • Utarbeide aktivitetstilbud som tar i bruk utstyrssentralen
 • Kursing og foredrag i å være i naturen, ikke bare en bruker av naturen

Fjordfolket

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Nærhet til naturen er viktig for å føle seg en del av og solidaritet med et større økosystem, spesielt det lokale miljøet. En aktiv naturbruk i eget nærområde med fokus på å utrette mye med lite utstyr vil kunne stimulere til en hverdag med mindre utslipp. Et robust og vedlikeholdt utstyrslager og muligheter for enkelt utlån gjør naturen mer tilgjengelig for flere slike at færre slipper å eie utstyret man bruker i blant selv. Dette vil redusere den totale mengden materialer og utstyrsproduksjon som kreves av et aktivt lokalsamfunn.

Samfunn

Fysisk aktivitet ute sammen med andre er gode rom til å skape nye og tettere sosiale bånd, både mennesker imellom og mellom mennesker og natur. Selv den beskjedne nordmannen sier hei og smiler i skog og mark.

Økonomi

En sunn og frisk befolkning er en billig befolkning, som både sparer helseutgifter og gir mer livsglede gjennom hele livet. En aktiv befolkning kan også skape marked for mindre jobber som trenere, guider og instruktører

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene