Bygdekollektiven

“Kjære, jeg skal ned til Broen for å se kampen med Ola og Fredrik. Er hjemme igjen til elleve.” -“Husk hjelm til sykkelen da! Du pleier jo å “glemme” det.”
Bilde: Marthe Thu
“Gjør jeg vel ikke! Uansett så har jeg fått skyss med samkjørings-kollektiven.”
Bilde: Tania Malréchauffé / Unsplash
-“Mamma, jeg stikker ut jeg også! Onkelen til Tommy flytter og har spurt oss om vi vil kjøre noen esker med scooterne våre.”
Bilde: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Visjon 11

Om bygdekollektiven

Å tenke kollektivtilbud gir best resultat om man tenker ut ifra egne forutsetninger.

Folk på bygda må også komme seg rundt, men det krever andre løsninger enn det som funker i by. Så da Storfjordingene ønsket å styrke kollektivtilbudet, oppdaget de et mulighetsrom de ikke var klar over eksisterte.

Bygdekollektiven er innbyggernes eget kollektivtilbud, som gjør det enklere å gå på ben eller ski, sykle eller ta spark om man skal reise korte avstander. På lengre avstander finnes det samkjøring og bildeling. Målet er høy fleksibilitet i reisemåte, selv på steder med spredt bosetning.

«Før drømte vi bare om flere bussavganger. Å heller tenke nytt om hvordan vi best kan komme oss rundt har vært en revolusjon i det å faktisk forbedre tilbudet»

Bilde: Marthe Thu
Bilde:  Glenn Sæstad / Unsplash

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Rundt 60% av Storfjord kommunes Co2-utslipp er knyttet til veitrafikk
 • Begrenset kollektivtilbud
 • Kan være vanskelig å komme seg rundt, særlig uten bil

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Å løse bygdas utfordringer på bygdas premisser
 • Å ha bil tilgjengelig

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Samkjøringsgruppa på Facebook
 • Ambisjon om å bygge ut vei og bro til sykkel og gange
 • Kommunens bilpark

Utdrag fra innbyggerne

Bygdekollektiven

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Bildeling

I Storfjord er det lett å låne en bil som står i ro. Dette gjør at færre trenger å eie sin egen eller flere biler, og de som eier kan tjene en liten slant når bilen ellers står i ro. Kan gjelde både offentlig og privat bilpark.

Den samkjørte kommunen

Kjøregruppa som startet på Facebook har blitt videreutviklet til å lettere kunne legge til rette for å kunne sitte på med eller sende en pakke med en sambygding.

God glid med spark og ski!

En holdningskampanje som ser på hvordan man lettere kan komme seg gjennom å gjøre sykkelstier til spark og skitraséer på vinterstid.

Scooterhjelpen

En småjobbtjeneste for scootersjåfører som vil gjøre mindre oppdrag som transport og bud, tråkking av skiløyper og brøyting. For enkelte ungdommer har dette blitt en fin vinterjobb som gir penger til vedlikehold av scooterne sine.

Bygdekollektiven

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Gjøre bilparken sin tilgjengelig
 • Utrede / utvikle bestilling- og betalingsløsning for deletjeneste
 • Tilrettelegge for fremkommelighet uten bil, som sykkelvei, gangsti og ski -og scooterløyper
 • Være en pådriver for bruk av samkjøring og kjøregruppa på facebook

Innbyggere

 • Gjøre egne biler tilgjengelig gjennom bildelingstjenester og kjøregruppa
 • Ønske å leie ut bilene sine til andre
 • Prøve å bruke delebil
 • Organisere samkjøring
 • Aktivt delta i kjøregruppa på facebook

Næringsliv

 • Gjøre bilparken sin tilgjengelig
 • Støtte sporty og friske ansatte som ønsker å sykle til jobben

Frivillighet

 • Styrke kjøregruppa på facebook gjennom formell organisering
 • Organisere samkjøring til aktiviteter
 • Kjøre opp skiløyper
 • Engasjere kjøreglade ungdommer til å hente og levere til mennesker med behov

Bygdekollektiven

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Kjøretøy som ellers står stille mesteparten av døgnet vil kunne benyttes av andre, slik at færre er avhengig av egen eller flere biler. Dette er med å redusere det materielle behovet. Ved å ha færre tomme seter eller kombinert nyttekjøring (som å kjøre en pakke for en nabo i samme slengen) reduseres også utslippet i forbindelse med kjøreturen. Mye bebyggelse i Storfjord er på flat jord nederst i dalene og ved at flere velger å sykle vil utslippene knyttet til transport reduseres.

Samfunn

Samkjøring er en sosial aktivitet som kan anses som en møteplass. I en kommune hvor man ofte må kjøre lengre avstander kan dette være en mulighet for også å bruke tid sammen med andre. Gjennom å hjelpe hverandre med skyss eller gjøremål styrkes trolig også samholdet i et lokalsamfunn.

Økonomi

Man kan spare penger både som privatperson, næringsaktør og offentlig ved å tenke et alternativt kollektivtilbud. Dessuten kan nye former for mobilitet skape nye mulighetsrom for lokal næring og inntekt for de som tilgjengeliggjør egne kjøretøy.

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene