Bygda som deler

Etter skolen stikker Hennie og Ando for å gjøre lekser i flerbrukshuset. De rekker akkurat å gjøre seg ferdige, før aktivitetene begynner. Ando skal på matverkstedet for å lære om tradisjonelle slaktemetoder, mens Hennie skal på verkstedet for å lære programmering.
Bilde: Jordan Graff / Unsplash
Nede på verkstedet driver en gjeng ungdommer og klargjør scooterne sine for sesongen. De har fått et sted der kan komme sammen for å mekke og henge.
Bilde: Glenn Sæstad
Flerbrukshuset har blitt et samlingssted i kommunen, der folk på tvers av generasjoner og interesser møtes for å lære og utøve sine hobbyer.
Bilde: Glenn Sæstad

Visjon 5

Om bygda som deler

Levende småsamfunn gjennom deling og samhold mellom folk.

Mange i Storfjord savnet steder å møtes på tvers av befolkninga. Det opplevdes langt mellom butikker, kulturtilbud og for noen langt til nærmeste kaffekopp. For andre endte det i at man flyttet vekk. Til slutt så noen seg lei og med kaffekoppen i handa organiserte Storfjordingene seg for å komme sammen og dele kunnskap, evner og tid.

Denne delingskulturen skapte fort nye møteplasser og tilbud. Det handlet egentlig ikke om å bygge mange nye lokaler, men heller bruke noen kjernesteder til flere typer aktiviteter i løpet av uka. Ikke minst var det viktig å få folk over dørstokkmila og inn på møtestedene. På denne måten fikk man noen steder det er liv hver dag, hvor man kan komme til organiserte tilbud eller bare slå av en prat.

I dag er bygdesentrumene i Storfjord kjent for sine levende sentrum, hvor det er lett å møtes på tvers av interesser, og skulle det finnes et tilbud som mangler vet de hvordan de løser det - sammen.

Bilde: Glenn Sæstad
Bilde: Glenn Sæstad

Hvilke utfordringer adresserer visjonen?

 • Mange savner noe å gjøre og steder å være sammen og møtes på tvers av befolkninga. både gjennom idrett, kultur, og felles interesser.
 • Mange savner tilbud som butikker og tilgang på tjenester.
 • Fraflyttere søker mulighetene og opplevelsene i byene.

Hva forsøker visjonen å bevare og styrke?

 • Det er en stor dugnadsånd og en kultur for å dele.
 • Ungdommen møtes der de kan som på et busskur, klubben eller grillbaren, men også de voksne liker godt å komme sammen.
 • Folk har kjærlighet til bygda si, tryggheten, stillheten, naturen og folkene og kvaliteten på livet de lever her.

Hvilke frø finnes i dag som man kan bygge på?

 • Biblioteket, Nordkalottsenteret og andre passende lokaler.
 • Folket og driftigheta
 • Idrettslag og foreninger

Utdrag fra innbyggerne

Bygda som deler

Denne visjonen kan inneholde slike konsept

Flerbrukshuset

Flerbrukshus med selvbetjent kafé for å være sammen samt egne rom for ulik bruk, der man deler på utstyr og evner. Her kan man drive med alt fra spilling, strikking, matlaging, lesing, teater og dans, men også bare komme for å ta en kaffe, lese en avis eller slå av en prat.

Fellesverksted

Et fellesverksted som gjør at flere får et sted å bygge, mekke og sosialisere seg. Her kan man f.eks. fikse scooteren, lage en benk på CNC-fresen eller henge med andre som er interessert i de samme aktivitetene.

Bygdehjertet

En alternativ valuta eller poengsystem for tjenester som man tjener ved hjelp av bidrag til bygda. Valutaen kan kun brukes lokalt og på Nordkalotten, noe som knytter verdiene til regionen.

Nærkalotten

Et nettverk av levende småsamfunn i regionen gjennom deling av kunnskap, evner og kulturtilbud. Samarbeidet kan styrkes gjennom å gå sammen om å sette opp felles arrangement, kurs, tilbud og festivaler.

Bygda som deler

Hva kan gjøres for å realisere denne visjonen?

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Kommune

 • Kartlegge bruksgrad av kommunens ressurser som lokaler, bilpark og utstyr
 • Tilgjengeliggjøre kommunens underbrukte ressurser for innbyggere og frivillighet gjennom trygg og sikker deling
 • Styrke og promotere uformell deling mellom innbyggere
 • Stimulere til å opprette næringslokaler som kan benyttes til ulike formål over tid
 • Tilskuddsordning til utstyr som kjøpes inn for å deles
 • Teste ut en lokal valuta-ordning sammen med frivillighet

Innbyggere

 • Sjekke om du kan låne det av naboen før du kjøper noe selv
 • Styrke kombinering av deling og låning med sosialt samvær

Næringsliv

 • Utarbeide driftsmodeller hvor flere bedrifter kan benytte samme lokaler og utstyr
 • Etablere næringslokaler for småbedrifter i oppstart- og utprøvingsfasen

Frivillighet

 • Kartlegge utstyr som kan lånes og brukes av flere lag og organisasjoner
 • Teste ut lokal valuta for å stimulere til mer aktivitet

Bygda som deler

Hva er bærekraftig med denne visjonen?*

*Forslagene og påstandene i disse visjonene er ment som tidlige pekepinner på områder som må utforskes og verifiseres som en del av det videre arbeidet med realisering.

Modell: En økonomi som tjener
samfunnet på planetens premisser

Klima og miljø

Å bruke én ting til flere formål og av flere personer gjør at man slipper at alle har hver sin. Dette sparer både plass, materialbruk og dermed naturen. Å gå sammen for å drifte og vedlikeholde vil også kunne føre til at flere ting blir tatt vare på ordentlig. Lokale tilbud skapt av nære og regionale samarbeid på Nordkalotten vil også være med på å gjøre området med selvstendig i en globalisert verden.

Samfunn

Å skape levende lokalsamfunn er en viktig komponent for et godt liv i distriktene. En styrking av samarbeidet på tvers av bygder og landegrenser vil kunne føre til deling av kunnskap og dannelsen av nye relasjoner.

Økonomi

Deling og samarbeid gjør at ressurser står mindre stille og har høyere verdiskaping. Å gå sammen om å opprette tilbud og fasiliteter gjør at flere kan dele på utgiftene. En lokal valuta vil kunne være med på å holde verdiskapningen i regionen og gjøre den mer tilpasningsdyktig i møte med endringer.

Bygda som deler

I dag finner vi disse eksemplene til inspirasjon

Vil du at flere skal høre om visjonen?
Del for å spre ordet og engasjement!
Vil du at denne visjonen skal realiseres?
Meld din interesse her!

Vi håper at disse visjonene kan være med på å gjøre Storfjord enda bedre i fremtiden. Likevel vet vi at det ikke nødvendigvis skjer av selv og at ingen av oss kan gjøre det alene. Derfor håper vi du er interessert i å være med i en gruppe for de som brenner litt ekstra for å sette noen av disse visjonene ut i livet. Hvordan det skal gjøres er helt opp til deg og de andre. Alle er velkomne så lenge de har et hjerte for Storfjord!

Takk for interessen!
Du kan avregistrere ved å sende mail til glenn.saestad@stud.aho.no
Oisann... Noe gikk galt da du skulle sende inn. Om problemet fortsetter, send gjerne en epost til glenn.saestad@stud.aho.no.

Visjonene