Storfjord +

Storfjord Pluss er en samling med visjoner for fremtidens gode liv i et sterkt og levedyktig Storfjord. Visjonene er ment for å inspirere og skape diskusjon rundt hva vi kan gjøre i dag for å skape et enda bedre Storfjord.

Vi håper du ønsker å ta en titt, se for deg hvordan ditt liv kunne ha sett ut i disse visjonene og hva du tror du og ditt miljø kan gjøre for å skape fremtidens Storfjord.

Om visjonene

Visjonene er laget av fire masterstudenter i design, som sammen med 42 ivrige innbyggere fra Storfjord jobbet med fremtidens Storfjord.

Under opplegget som foregikk på Folkebiblioteket og Nordkalottsenter over ei uke i oktober 2020, jobbet innbyggerne med hva de liker med Storfjord i dag, hvilke utfordringer som finnes, hvilke drømmer de har og hvor man kan starte arbeidet allerede i dag. Dette har studentene viderearbeidet til de tolv visjonene du ser på denne siden.

Visjonene

Kontakt:

Nikolai Sabel
hei@nikolaisabel.no
Ørjan Laxaa
orjan.laxaa@stud.aho.no
Einar Lukerstuen
einar.lukerstuen@stud.aho.no
Glenn Sæstad
glenn.saestad@stud.aho.no